EPS PODŁOGA

Płyty styropianowe MARKLEY\BESSER EPS PODŁOGA produkowane są z polistyrenu ekspandowanego, o wymiarach 1000×500 mm lub według życzenia klienta- maksymalny wymiar 1000x1200x4000 mm. Płyty zalecane do stosowania w aplikacjach, w których będą przenosiły średnie obciążenia mechaniczne, a przede wszystkim do wykonywania izolacji cieplnych podłóg, dachów i stropodachów. Krawędzie płyt występują w wersji gładkiej lub frezowanej, umożliwiającej układanie płyt na zakładkę. Praca z płytami nie wymaga żadnych specjalnych środków ochrony osobistej, gdyż są one niedrażniące i nietoksyczne. Płyty styropianowe MARKLEY\BESSER EPS PODŁOGA nie są odporne na działanie rozpuszczalników organicznych lub materiałów, które je zawierają.

Właściwość Klasa Wartość
Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła W/(mK) ≤0,040
Grubość mm T1 ±2mm
Długość mm L1 ±0,6% lub ±3mm
Szerokość mm W1 ±0,6% lub ±3mm
Prostokątność mm/mm S1 ±5mm/1000mm
Płaskość mm P3 ±10mm
Wytrzymałość na zginanie kPa BS50 ≥115
Naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu względnym kPa CS(10)60 ≥60
Stabilność wymiarowa w normalnych warunkach % DS(N)5 ±0,2
Stabilność wymiarowa w określonych warunkach temp i wilgotności (70st C, 48h) % DS(70,-)3 2
Wytrzymałość na rozciąganie, kPa TR100 ≥ 100
Reakcja na ogień E samogasnący

DACH PODŁOGA

Płyty styropianowe MARKLEY\BESSER DACH PODŁOGA produkowane są z polistyrenu ekspandowanego, o wymiarach 1000×500 mm lub według życzenia klienta- maksymalny wymiar 1000x1200x4000 mm. Płyty zalecane do stosowania w aplikacjach, w których będą przenosiły średnie obciążenia mechaniczne, a przede wszystkim do wykonywania izolacji cieplnych podłóg, dachów i stropodachów. Krawędzie płyt występują w wersji gładkiej lub frezowanej, umożliwiającej układanie płyt na zakładkę. Praca z płytami nie wymaga żadnych specjalnych środków ochrony osobistej, gdyż są one niedrażniące i nietoksyczne. Płyty styropianowe MARKLEY\BESSER DACH PODŁOGA nie są odporne na działanie rozpuszczalników organicznych lub materiałów, które je zawierają.

Właściwość Klasa Wartość
Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła W/(mK) ≤0,038
Grubość mm T1 ±2mm
Długość mm L1 ±0,6% lub ±3mm
Szerokość mm W1 ±0,6% lub ±3mm
Prostokątność mm/mm S1 ±5mm/1000mm
Płaskość mm P3 ±10mm
Wytrzymałość na zginanie kPa BS50 ≥125
Naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu względnym kPa CS(10)60 ≥80
Stabilność wymiarowa w normalnych warunkach % DS(N)5 ±0,5
Stabilność wymiarowa w określonych warunkach temp i wilgotności (70st C, 48h) % DS(70,-)3 2
Odkształcenie w określonych warunkach obciążenia ściskającego i temperatury, % DLT(2)5 ≤5
Reakcja na ogień E samogasnący

EPS 100 DACH PODŁOGA

Płyty styropianowe MARKLEY\BESSER EPS 100 038 DACH PODŁOGA produkowane są z polistyrenu ekspandowanego, o wymiarach 1000×500 mm lub według życzenia klienta- maksymalny wymiar 1000x1200x4000 mm. Płyty zalecane do stosowania w aplikacjach, w których będą przenosiły średnie obciążenia mechaniczne, a przede wszystkim do wykonywania izolacji cieplnych podłóg, dachów i stropodachów. Krawędzie płyt występują w wersji gładkiej lub frezowanej, umożliwiającej układanie płyt na zakładkę. Praca z płytami nie wymaga żadnych specjalnych środków ochrony osobistej, gdyż są one niedrażniące i nietoksyczne. Płyty styropianowe MARKLEY\BESSER EPS 100 038 DACH PODŁOGA nie są odporne na działanie rozpuszczalników organicznych lub materiałów, które je zawierają.

Właściwość Klasa Wartość
Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła W/(mK) ≤0,038
Grubość mm T1 ±2mm
Długość mm L1 ±0,6% lub ±3mm
Szerokość mm W1 ±0,6% lub ±3mm
Prostokątność mm/mm S1 ±5mm/1000mm
Płaskość mm P3 ±10mm
Wytrzymałość na zginanie kPa BS50 ≥150
Naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu względnym kPa CS(10)60 ≥100
Stabilność wymiarowa w normalnych warunkach % DS(N)5 ±0,5
Stabilność wymiarowa w określonych warunkach temp i wilgotności (70st C, 48h) % DS(70,-)3 2
Odkształcenie w określonych warunkach obciążenia ściskającego i temperatury, % DLT(2)5 ≤5
Reakcja na ogień E samogasnący

EPS PARKING

Płyty styropianowe MARKLEY\BESSER EPS PARKING produkowane są z polistyrenu ekspandowanego, o wymiarach 1000×500 mm lub według życzenia klienta- maksymalny wymiar 1000x1200x4000 mm. Płyty mogą być stosowane w aplikacjach, w których będą przenosiły duże obciążenia mechaniczne. Krawędzie płyt występują w wersji gładkiej lub frezowanej, umożliwiającej układanie płyt na zakładkę. Praca z płytami nie wymaga żadnych specjalnych środków ochrony osobistej, gdyż są one niedrażniące i nietoksyczne. Płyty styropianowe MARKLEY\BESSER EPS PARKING nie są odporne na działanie rozpuszczalników organicznych lub materiałów, które je zawierają.

Właściwość Klasa Wartość
Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła W/(mK) ≤0,034
Grubość mm T1 ±2mm
Długość mm L1 ±0,6% lub ±3mm
Szerokość mm W1 ±0,6% lub ±3mm
Prostokątność mm/mm S1 ±5mm/1000mm
Płaskość mm P3 ±10mm
Wytrzymałość na zginanie kPa BS50 ≥250
Naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu względnym kPa CS(10)60 ≥200
Stabilność wymiarowa w normalnych warunkach % DS(N)5 ±0,2
Stabilność wymiarowa w określonych warunkach temp i wilgotności (70st C, 48h) % DS(70,-)3 2
Odkształcenie w określonych warunkach obciążenia ściskającego i temperatury, % DLT(2)5 ≤5
Reakcja na ogień E samogasnący

DACH PODŁOGA GRAFIT

Płyty styropianowe MARKLEY\BESSER DACH PODŁOGA GRAFIT produkowane są z polistyrenu ekspandowanego o podwyższonej izolacyjności cieplnej- dzięku zawartości grafitu, o wymiarach 1000×500 mm lub według życzenia klienta- maksymalny wymiar 1000x1200x4000 mm. Płyty zalecane do stosowania w aplikacjach, w których będą przenosiły średnie obciążenia mechaniczne, a przede wszystkim do wykonywania izolacji cieplnych podłóg, dachów i stropodachów. Krawędzie płyt występują w wersji gładkiej lub frezowanej, umożliwiającej układanie płyt na zakładkę. Praca z płytami nie wymaga żadnych specjalnych środków ochrony osobistej, gdyż są one niedrażniące i nietoksyczne. Płyty styropianowe MARKLEY\BESSER DACH PODŁOGA GRAFIT nie są odporne na działanie rozpuszczalników organicznych lub materiałów, które je zawierają.

Właściwość Klasa Wartość
Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła W/(mK) ≤0,030
Grubość mm T1 ±2mm
Długość mm L1 ±0,6% lub ±3mm
Szerokość mm W1 ±0,6% lub ±3mm
Prostokątność mm/mm S1 ±5mm/1000mm
Płaskość mm P3 ±10mm
Wytrzymałość na zginanie kPa BS50 ≥150
Naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu względnym kPa CS(10)60 ≥100
Stabilność wymiarowa w normalnych warunkach % DS(N)5 ±0,5
Stabilność wymiarowa w określonych warunkach temp i wilgotności (70st C, 48h) % DS(70,-)3 2
Odkształcenie w określonych warunkach obciążenia ściskającego i temperatury, % DLT(2)5 ≤5
Reakcja na ogień E samogasnący

Zastosowanie:

izolacja cieplna podłóg przy normalnych obciążeniach
izolacja cieplna ścian poniżej poziomu gruntu z izolacją przeciwwodną
izolacja cieplna stropodachów pełnych z utrudnionym dostępem
izolacja cieplna stropów zewnętrznych
izolacja tarasów i balkonów

pliki do pobrania

Nazwa produktu Lambda Pliki do pobrania
EPS PODŁOGA ≤ 0,040 Deklaracje właściwości użytkowych
Karty techniczne
DACH PODŁOGA ≤ 0,038 Deklaracje właściwości użytkowych
Karty techniczne
EPS 100 DACH PODŁOGA ≤ 0,038 Deklaracje właściwości użytkowych
Karty techniczne
EPS PARKING ≤ 0,034 Deklaracje właściwości użytkowych
Karty techniczne
DACH PODŁOGA GRAFIT ≤ 0,030 Deklaracje właściwości użytkowych
Karty techniczne

Zainteresowany zakupem? Skontaktuj się z nami!

logotyp-markley-styropian
ul. Metalurgiczna 4
32-540 Trzebinia
504 802 686
biuro@emarkley.pl

Top