FASADA EKO

Płyty styropianowe MARKLEY/BESSER FASADA EKO produkowane są z polistyrenu ekspandowanego, o wymiarach 1000×500 mm lub według życzenia klienta- maksymalny wymiar 1000x1200x4000 mm. Płyty zalecane do stosowania w aplikacjach, w których będą przenosiły nieznaczne obciążenia mechaniczne. Krawędzie płyt występują w wersji gładkiej lub frezowanej, umożliwiającej układanie płyt na zakładkę. Praca z płytami nie wymaga żadnych specjalnych środków ochrony osobistej, gdyż są one niedrażniące i nietoksyczne. Płyty styropianowe MARKLEY/BESSER FASADA EKO nie są odporne na działanie rozpuszczalników organicznych lub materiałów, które je zawierają.

Właściwość Klasa Wartość
Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła W/(mK) ≤0,044
Grubość mm T1 ±2mm
Długość mm L1 ±0,6% lub ±3mm
Szerokość mm W1 ±0,6% lub ±3mm
Prostokątność mm/mm S1 ±5mm/1000mm
Płaskość mm P3 ±10mm
Wytrzymałość na zginanie kPa BS50 ≥50
Stabilność wymiarowa w normalnych warunkach % DS(N)5 ±0,5
Stabilność wymiarowa w określonych warunkach temp i wilgotności (70st C, 48h) % DS(70,-)3 3
Reakcja na ogień E samogasnący

FASADA PLUS

Płyty styropianowe MARKLEY/BESSER FASADA PLUS produkowane są z polistyrenu ekspandowanego, o wymiarach 1000×500 mm lub według życzenia klienta- maksymalny wymiar 1000x1200x4000 mm. Płyty zalecane do stosowania w aplikacjach, w których będą przenosiły nieznaczne obciążenia mechaniczne. Krawędzie płyt występują w wersji gładkiej lub frezowanej, umożliwiającej układanie płyt na zakładkę. Praca z płytami nie wymaga żadnych specjalnych środków ochrony osobistej, gdyż są one niedrażniące i nietoksyczne. Płyty styropianowe MARKLEY/BESSER FASADA PLUS nie są odporne na działanie rozpuszczalników organicznych lub materiałów, które je zawierają.

Właściwość Klasa Wartość
Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła W/(mK) ≤0,042
Grubość mm T2 ±1mm
Długość mm L2 ±2mm
Szerokość mm W2 ±2mm
Prostokątność mm/mm S1 ±5mm/1000mm
Płaskość mm P2 ±15mm
Wytrzymałość na zginanie kPa BS75 ≥75
Stabilność wymiarowa w normalnych warunkach % DS(N)5 ±0,5
Stabilność wymiarowa w określonych warunkach temp i wilgotności (70st C, 48h) % DS(70,-)3 3
Reakcja na ogień E samogasnący

FASADA EXTRA

Płyty styropianowe MARKLEY\BESSER FASADA EXTRA produkowane są z polistyrenu ekspandowanego, o wymiarach 1000×500 mm lub według życzenia klienta- maksymalny wymiar 1000x1200x4000 mm. Płyty zalecane do stosowania w aplikacjach, w których będą przenosiły nieznaczne obciążenia mechaniczne, a przede wszystkim do wykonywania izolacji cieplnych fasad. Krawędzie płyt występują w wersji gładkiej lub frezowanej, umożliwiającej układanie płyt na zakładkę. Praca z płytami nie wymaga żadnych specjalnych środków ochrony osobistej, gdyż są one niedrażniące i nietoksyczne. Płyty styropianowe MARKLEY\BESSER FASADA EXTRA nie są odporne na działanie rozpuszczalników organicznych lub materiałów, które je zawierają.

Właściwość Klasa Wartość
Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła W/(mK) ≤0,040
Grubość mm T2 ±2mm
Długość mm L2 ±2mm
Szerokość mm W2 ±2mm
Prostokątność mm/mm S1 ±5mm/1000mm
Płaskość mm P2 ±10mm
Wytrzymałość na zginanie kPa BS75 ≥75
Stabilność wymiarowa w normalnych warunkach % DS(N)5 ±0,2
Stabilność wymiarowa w określonych warunkach temp i wilgotności (70st C, 48h) % DS(70,-)3 2
Wytrzymałość na rozciąganie kPa TR80 ≥80
Reakcja na ogień E samogasnący

EPS 70 040 FASADA SUPER

Płyty styropianowe MARKLEY\BESSER EPS 70 040 FASADA SUPER produkowane są z polistyrenu ekspandowanego, o wymiarach 1000×500 mm lub według życzenia klienta- maksymalny wymiar 1000x1200x4000. Płyty zalecane do stosowania w aplikacjach, w których będą przenosiły nieznaczne obciążenia mechaniczne, a przede wszystkim do wykonywania izolacji cieplnych fasad. Krawędzie płyt występują w wersji gładkiej lub frezowanej, umożliwiającej układanie płyt na zakładkę. Praca z płytami nie wymaga żadnych specjalnych środków ochrony osobistej, gdyż są one niedrażniące i nietoksyczne. Płyty styropianowe MARKLEY\BESSER EPS 70 040 FASADA SUPER nie są odporne na działanie rozpuszczalników organicznych lub materiałów, które je zawierają.

Właściwość Klasa Wartość
Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła W/(mK) ≤0,040
Grubość mm T2 ±1mm
Długość mm L2 ±2mm
Szerokość mm W2 ±2mm
Prostokątność mm/mm S1 ±5mm/1000mm
Płaskość mm P2 ±10mm
Wytrzymałość na zginanie kPa BS75 ≥115
Naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu względnym kPa CS(10)70 ≥70
Stabilność wymiarowa w normalnych warunkach % DS(N)5 ±0,2
Stabilność wymiarowa w określonych warunkach temp i wilgotności (70st C, 48h) % DS(70,-)3 2
Wytrzymałość na rozciąganie kPa TR80 ≥100
Reakcja na ogień E samogasnący

FASADA PREMIUM

Płyty styropianowe MARKLEY\BESSER FASADA PREMIUM produkowane są z polistyrenu ekspandowanego, o wymiarach 1000×500 mm lub według życzenia klienta- maksymalny wymiar 1000x1200x4000. Płyty zalecane do stosowania w aplikacjach, w których będą przenosiły nieznaczne obciążenia mechaniczne, a przede wszystkim do wykonywania izolacji cieplnych fasad. Krawędzie płyt występują w wersji gładkiej lub frezowanej, umożliwiającej układanie płyt na zakładkę. Praca z płytami nie wymaga żadnych specjalnych środków ochrony osobistej, gdyż są one niedrażniące i nietoksyczne. Płyty styropianowe MARKLEY\BESSER FASADA PREMIUM nie są odporne na działanie rozpuszczalników organicznych lub materiałów, które je zawierają.

Właściwość Klasa Wartość
Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła W/(mK) ≤0,038
Grubość mm T2 ±1mm
Długość mm L2 ±2mm
Szerokość mm W2 ±2mm
Prostokątność mm/mm S1 ±5mm/1000mm
Płaskość mm P2 ±10mm
Wytrzymałość na zginanie kPa BS75 ≥115
Stabilność wymiarowa w normalnych warunkach % DS(N)5 ±0,2
Stabilność wymiarowa w określonych warunkach temp i wilgotności (70st C, 48h) % DS(70,-)3 2
Wytrzymałość na rozciąganie kPa TR80 ≥100
Reakcja na ogień E samogasnący

FASADA GRAFIT

Płyty styropianowe MARKLEY\BESSER FASADA GRAFIT produkowane są z polistyrenu ekspandowanego o podwyższonej izolacyjności cieplnej- dzięku zawartości grafitu, o wymiarach 1000×500 mm lub według życzenia klienta- maksymalny wymiar 1000x1200x4000 mm. Płyty zalecane do stosowania w aplikacjach, w których będą przenosiły nieznaczne obciążenia mechaniczne, a przede wszystkim do wykonywania izolacji cieplnych obiektów, gdzie występuje konieczność uzyskania znacznych oszczędności energii, przy stosunkowo małej grubości warstwy izolacyjnej. Krawędzie płyt występują w wersji gładkiej lub frezowanej, umożliwiającej układanie płyt na zakładkę. Praca z płytami nie wymaga żadnych specjalnych środków ochrony osobistej, gdyż są one niedrażniące i nietoksyczne. Płyty styropianowe MARKLEY\BESSER FASADA GRAFIT nie są odporne na działanie rozpuszczalników organicznych lub materiałów, które je zawierają.

Właściwość Klasa Wartość
Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła W/(mK) ≤0,031
Grubość mm T2 ±1mm
Długość mm L2 ±2mm
Szerokość mm W2 ±2mm
Prostokątność mm/mm S1 ±5mm/1000mm
Płaskość mm P2 ±10mm
Wytrzymałość na zginanie kPa BS75 ≥115
Stabilność wymiarowa w normalnych warunkach % DS(N)5 ±0,2
Stabilność wymiarowa w określonych warunkach temp i wilgotności (70st C, 48h) % DS(70,-)3 2
Wytrzymałość na rozciąganie kPa TR80 ≥100
Reakcja na ogień E samogasnący

Zastosowanie:

zewnętrzna izolacja ścian metodą lekką-mokrą
izolacja cieplna ścian szkieletowych
izolacja cieplna ścian warstwowych
izolacja cieplna w prefabrykowanych płytach warstwowych zewnętrznych
izolacja cieplna ościeży i nadproży okiennych
izolacja cieplna w konstrukcjach wewnętrznych ścianek działowych
izolacja cieplna podłóg między legarami
izolacja cieplna dachów między krokwiami
izolacja cieplna wieńców, nadproży i innych mostków cieplnych

pliki do pobrania

Zainteresowany zakupem? Skontaktuj się z nami!

logotyp-markley-styropian
ul. Metalurgiczna 4
32-540 Trzebinia
504 802 686
biuro@emarkley.pl

Top